Kontakt

Kontakt ogólny:

691 355773, tydzienjezusa@gmail.com

tydzienjezusa.pl/szczecin

 

 

Koordynator  eventów

Koordynator Marszu dla Jezusa

Konto:

Tydzień Jezusa  35 1140 2017 0000 4902 1306 7323  (z dopiskiem Szczecin)

 

Webmaster
danielwujcik@gmail.com