Partnerzy

Ostatnie lata były pod względem partnerów raczej spontaniczną formą współpracy, bez oficjalnych oświadczeń. Na naszej platformie stanęli wolontariusze, aktywiści, liderzy czy pastorzy, którzy po prostu chcieli być częścią tej ewangelizacji. Nawet program ostatnich edycji nie zawiera wszystkich wystąpień oraz uczestników. Być może wrócimy do wyszczególniania zaangażowanych, ale póki co zbyt wielu bierze udział spontanicznie i nieoficjalnie.

W poprzednich latach przekrój uczestników wyglądał następująco (lista również nie uwzględnia mnóstwa wolontariuszy):

Partnerzy Tygodnia Jezusa 2017

 • Kościół Boży w Chrystusie, Praga dla Chrystusa
 • Kościół Chrystusowy, Społeczność Chrześcijańska Południe
 • Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, Spichlerz
 • Kościół Chrześcijański w Warszawie, Słowo Życia
 • Kościół Ducha Świętego
 • Kościół Ewangeliczny Misja Łaski
 • Kościół Ewangeliczny Zgromadzenia Bożego
 • Kościół Nowe Pokolenie, Warszawa
 • Wspólnota Kościoła Chrześcijańskiego Wieczernik, Namiot Dawida
 • Misyjny Obóz Wędrowny
 • Klub Dobrej Muzyki – KDM.pl
 • Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej GLORY

Uczestnicy programu 2017

 • Misja Bramy Nieba Płomienie Piekła
 • Janusz Bigda
 • Hip hop – GID, SDW, Snesz, Peazeti, Niebiańska Ekipa, Kristo, Elmer, Allen, Kryzys, Arci, Kolah
 • CorTuum Projekt Halleluja
 • Tehillah
 • Gospel Joy
 • 6rano
 • Jacek Pietrzak Band
 • La Pallotina
 • Marzena Dunikowska
 • Mazel Tov
 • Misja Debora
 • Misja Kerygma
 • Soudarion
 • The Saved
 • Wspólnota Betezda
 • Zespół 33

Udział w Tygodniu Jezusa 2016 wzięli między innymi

 • Kościół Uliczny w Warszawie
 • Kościół Ewangeliczny Misja Łaski
 • Kościół Namiot Dawida
 • Wspólnota Odkupionych Chrześcijan KBwCh
 • Kościół Ewangeliczny Zgromadzenia Bożego
 • Kościół Ducha Świętego / Fundacja NEBO
 • Mt 28
 • Kościół Nowe Pokolenie w Warszawie
 • Misyjny Obóz Wędrowny

W roku 2015 aprobatę dla inicjatywy wyrazili m.in.

 • Bp Kościoła Zielonoświątkowego Marek Kamiński
 • Prezbiter Kościoła Bożego w Chrystusie Andrzej Nędzusiak
 • Prezbiter Kościoła Chrystusowego w RP Andrzej Bajeński
 • były Sekretarz Generalny Aliansu, dyrektor PROEM-u Władysław Dwulat
 • Pastor I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów Marek Budziński

Wielokrotne TAK dla Tygodnia Jezusa wyrażono między innymi na pierwszym spotkaniu organizacyjnym w Warszawie w 2015 r.

Jesteśmy chrześcijanami z różnych kościołów. Połączyła nas pasja miłości do Jezusa.
© Copyright 2022 (wersja 2223) - tydzienjezusa.pl 
Projekt i realizacja:  sadowski-kursy.pl
WARSZAWA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram