Dzień modlitwy o miasto

Jeżeli nie jesteś zbyt głęboko zaangażowany lub raczej jesteś „niepraktykujący”, możesz w tym dniu razem z nami zwrócić się do Boga własną wersją modlitwy opartą o fragment Pacierza: Bądź wola Twoja! Zwróć się w tym dniu do Boga wiele razy prosząc o to, by Jego wola wykonała się najpierw w Twoim osobistym życiu, a następnie w Twoim mieście. Ostatnią częścią Twojej modlitwy niech będzie prośba do Ducha Świętego, aby pomógł Ci osobiście poznać Bożą wolę dla Twojego życia, Amen.

------------------------------------------------------

Przesłanie dla "praktykujących":
Nasz kraj posiada znaczną ilość ludzi wierzących w wartość modlitwy. Bez względu na to, jaki kościół reprezentują, stanowią wielki potencjał zdolny wielokrotnie wypełnić warunek zawarty w słowach Jezusa z Ewangelii św. Mateusza 18,19: Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie.
Proponujemy, aby poświęcić ten dzień modlitewnej ofensywie o skuteczność ewangelizacji zgodnie z intencją poniższych przykładowych fragmentów Nowego Testamentu.

Mobilizacja i zaangażowanie wierzących:
Mat.9:37 Wtedy rzekł uczniom swoim: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. 38 Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje.
Osobista wolność i namaszczenie głoszących:
Ef.6:18 W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych 19 I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania ewangelii,
Jakościowy i skuteczny wpływ:
Mt.13:33 Inne podobieństwo powiedział im: Podobne jest Królestwo Niebios do kwasu, który wzięła niewiasta i rozczyniła w trzech miarach mąki, aż się wszystko zakwasiło.

Podziel się swoim doświadczeniem z tego dnia.

Jesteśmy chrześcijanami z różnych kościołów. Połączyła nas pasja miłości do Jezusa.
© Copyright 2022 (wersja 2223) - tydzienjezusa.pl 
Projekt i realizacja:  sadowski-kursy.pl
WARSZAWA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram